skip to Main Content
972-15-12-95 info@fundacioroses.org

COORDINACIÓ

L’equip tècnic treballa en xarxa per tal de poder gestionar millor els casos. Estan en coordinació constant amb el personal sanitari i social (metges, infermers, psicòlegs, treballadors socials, fisioterapeutes…) de les diferents institucions mèdiques i socials de la província de Girona, com són: Serveis Socials del municipi, Consell Comarcal, ICO Girona, Hospital de Figueres, l’equip de PADES, CSS Bernat Jaume, CAP de Roses i altres (Vall d’Hebron, Hospital Clínic, Hospital Sant Pau…), les escoles i instituts del poble, formant així una xarxa interdisciplinària d’atenció al malalt de càncer amb la finalitat de millorar la qualitat del servei i l’atenció que s’ofereix.

Back To Top