skip to Main Content
972-15-12-95 info@fundacioroses.org

QUINES SÓN LES NOSTRES FINALITATS FUNDACIONALS?

Acompanyar i donar suport a persones amb càncer i a les seves famílies, així com als supervivents, mitjançant l’actuació de professionals i voluntariat, i excepcionalment, distribuint els recursos econòmics que es considerin adients per fer més sostenible la malaltia.
Realitzar activitats de suport social i psicològic pels afectats per la malaltia i els seus familiars, així com per els supervivents, garantint la participació dels professionals adients.
Dur a terme activitats terapèutiques individuals, de grup o en grups d’autoajuda.
Col·laborar i executar activitats per tal de donar a conèixer a la població la problemàtica de la malaltia oncològica respecte a les causes de la mateixa i la seva prevenció.
Informar, conscienciar i sensibilitzar a la població, per tots els mitjans que es considerin adients com són xerrades, xarxes social, col·loquis, conferències o campanyes, de l’actual realitat del càncer.
Fomentar entre la població els hàbits i les eines necessàries per prevenir el càncer segons les normatives i consells de la Organització Mundial de la Salut (OMS).
Promoure campanyes de prevenció de la malaltia dirigides a col·lectius de risc.
Promoure la formació i capacitació del voluntariat que col·labori en el desenvolupament de les tasques inherents a la Fundació.
Donar suport a la recerca per tal de contribuir a trobar una curació definitiva de la malaltia així com per millorar el tractament i la qualitat de vida del malalt de càncer durant el període de convalescència.
Treballar en xarxa de manera coordinada i integral amb tots els professionals d’altres institucions relacionades amb la malaltia
Back To Top