skip to Main Content
972-15-12-95 info@fundacioroses.org

Fes un donatiu amb targeta de crèdit

Des de l’1-01-2024, es pot desgravar a la declaració de la renda fins el 80% de les donacions*. Per això, ara donar més costa menys!

*Les persones físiques es poden desgravar fins el 80% del total de les aportacions anuals d’import inferior o igual a 250€ a entitats benèfiques. Si superen els 250€, la quantitat que els superi té una desgravació de fins un 40%, o inclús d’un 45% si es porta 3 anys o més sense reduir la col·laboració amb una mateixa entitat. El percentatge de desgravació de les empreses és d’un 40% o 50% si es porta 3 anys o més sense reduir la col·laboració amb una mateixa entitat. El límit de la deducció sobre la base imposable per les societats és de 15%. Article 129 del RDL 6/2023, que modifica la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, per la qual les persones o empreses tenen dret a deduir els donatius en la declaració de renda o societats.

 

 

Back To Top