skip to Main Content
972 15 12 95 fundacio@fundacioroses.org
Col·laboració De La Fundació Obra Social La Caixa

Col·laboració de la Fundació Obra Social La Caixa

Aquest 2020, des de la Fundació Roses contra el càncer, hem presentat el notre projecte d’Atenció psicosocial a les persones malaltes de càncer i a les seves famílies a la convocatòria de Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia de l’Obra Social La Caixa. Al mes de Juny, ens van notificar que aquest projecte havia estat seleccionat.

Aquesta convocatòria responen a les necessitats de les entitats que atenen a col·lectius especialment vulnerables a la crisi derivada de la Covid-19. En aquest sentit, la Fundació “la Caixa” ha reforçat el seu suport a entitats com la nostra per garantir que les ajudes arribin a les persones i col·lectius més vulnerables i que estan patint de manera més severa els efectes d’aquesta pandèmia, com poden ser situacions d’aïllament social i solitud, sedentarisme, dèficit de suport psicològic i emocional o manca d’habilitats i coneixements telemàtics per relacionar-se amb el seu entorn.

Per a això, la Fundació “la Caixa” no només ha garantit que els criteris de selecció compleixin aquests objectius sinó que ha donat seguiment i opció a la reformulació dels projectes seleccionats, a més de simplificar la tramitació dels ajuts.

Com cada any, els criteris de selecció dels projectes també han tingut en compte el suport de l’Administració o la col·laboració efectiva entre entitats socials a través del partenariat i la implicació de la comunitat on es desenvolupen.

Descripció del nostre projecte:

Atenció psicosocial a les persones malaltes de càncer i a les seves famílies. El sistema sanitari i de protecció social emprat al nostre país permet fer-se càrrec de gran part de les despeses que suposa la cobertura sanitària-assistencial, però hi pot haver tota una sèrie de conseqüències de la malaltia, no cobertes per l’administració pública, que són generadores de patiment i que col·loquen la persona malalta i el seu entorn en una situació de vulnerabilitat psíquica, social i econòmica. Per aquesta raó, des de la Fundació Roses Contra el Càncer, es vol suplir aquest dèficit oferint un servei professional i especialitzat als malalts oncològics, complementat per un suport de voluntariat. Per cada persona i per cada tipus de càncer es necessita d’una atenció psicosocial diferent, que ajudarà a adaptar-se de forma eficaç a la nova situació.
Import concedit: 21.000 €
Beneficiaris directes: 250

Al mes d’Octubre 2020, la Fundació Obra Social La Caixa ha tornat a col·laborar amb la nostra entitat per la compra d’una grua, un matalàs d’aire i un llit articulat per tal de fer préstecs de material a la famílies que ho necessitin.

Import concedit:2340€

Estem molt agraïts a l’Obra Social La Caixa per la seva col·laboració en aquest any tant difícil economicament per totes les entitats del sector sociosanitari.

Back To Top